Przedszkole Zgromadzenia 
Sióstr Antoninek w Częstochowie

Rozkład dnia w przedszkolu

Bo małe dziecko bardzo wiele ma pracy, zanim własny dom zrozumie. Kto starszy, już nie pamięta nawet, jak oglądał pokój, podłogę, sufit i ściany, ile niezrozumiałych i trudnych widział rzeczy, ile niespodzianek i tajemnic spotkał.

Janusz Korczak
Godziny Przebieg dnia
7:00 - 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola; Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in.: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej ( dla dzieci objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną, m.in. z opinią, orzeczeniem poradni psychologiczno - pedagogicznej). Zabawy integrujące grupę.
8:15 - 8:30 Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania, m.in.: czynności higieniczne, porządkowe.
8:30 - 9:00 Śniadanie. Czynności porządkowe i higieniczne po śniadaniu.
9:00 - 9:15 Modlitwa
9:15 - 9:30 Zabawy relaksacyjne.
9:30 - 10:05 Zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, z uwzględnieniem czasu trwania zajęć ( z możliwością wydłużenia): czas trwania 30 - 35 minut. Czas realizacji zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
10:05 - 10:35 Zabawy ruchowe (w tym relaksacyjne).
10:35- 11:00 Zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, z uwzględnieniem czasu trwania zajęć ( z możliwością wydłużenia): czas trwania 20 - 25 minut. Czas realizacji zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
11:00 - 11:45 Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in. zabawy na świeżym powietrzu: zabawy ruchowe, spacery, zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym, gry terenowe.
11:45 - 12:00 Przygotowanie do obiadu, m.in.: czynności higieniczne, porządkowe.
12:00 - 13:00 Obiad. Czynności porządkowe i higieniczne po obiedzie.
13:00 - 13:30 Odpoczynek poobiedni/ kwadrans na bajkę/ słuchanie muzyki relaksacyjnej.
13:30 - 14:45 Zabawy dowolne. Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka) ), m.in.: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej (stymulujące, rozwijające funkcje percepcyjno - motoryczne i społeczno - emocjonalne). Zajęcia dodatkowe: jęz. angielski, sport.
14:45 - 15:00 Przygotowanie do podwieczorku, m.in.: czynności higieniczne, porządkowe.
15:00 - 15:20 Podwieczorek.
15:20 - 16:00 Zabawy dowolne. Słuchanie opowiadań/ oglądanie bajek. Zabawy na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym).