Przedszkole Zgromadzenia 
Sióstr Antoninek w Częstochowie

Nasze Przedszkole
Św. Antoniego

Jesteśmy przedszkolem katolickim, dwujęzycznym, otwartym na dzieci z indywidualnymi potrzebami terapeutycznymi.

Zapraszamy do siebie wszystkie dzieci w wieku 2,5 – 6 lat, a nawet młodsze oraz wymagające indywidualnego podejścia i wspomagania. 

Tworzymy dwie grupy wiekowe: młodszą i starszą.

Uczymy jęz. angielskiego techniką TPR (ang. Total Physical Response), czyli techniką reagowania całym ciałem. Polega ona na uczeniu nowych słów i zwrotów poprzez ruch i zachęcanie dziecka do wykonywania ciałem czynności zgodnych z usłyszanym poleceniem

Charakteryzujemy się indywidualnym podejściem do każdego dziecka. Pod okiem specjalistów diagnozujemy jego potrzeby i staramy się dostosować do nich nasz przekaz wiedzy i kierunek oraz kształt nauczania.

Priorytetem jest dla nas wychowanie w duchu katolickim, dlatego też charakterystyczne jest to, że codziennie modlimy się rano i prosimy o pomoc Aniołów i Świętych.

Wizja przedszkola

Celem przedszkola jest, by wychowankowie wyposażeni byli w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Będą otwarci na kontakty z innymi ludźmi. Cechować ich będzie śmiała i twórcza postawa wobec otaczającego świata. Będą dbać o zdrowie i sprawność fizyczną.

Misja przedszkola

Nasze przedszkole jest placówką katolicką, prorodzinną, w której panuje atmosfera życzliwości, przyjaźni i otwartości na drugiego człowieka. Chcemy, aby dziecko poznawało wartości chrześcijańskie poprzez oddziaływania opiekuńcze, wychowawczo – dydaktyczne i kształcące, tj. poprzez dostarczanie mu wiedzy, wzorców i przeżyć prowadzących do odkrywania – dobra, piękna, prawdy, odróżniania dobra od zła.

Nasza kadra