Przedszkole Zgromadzenia 
Sióstr Antoninek w Częstochowie