Przedszkole Zgromadzenia 
Sióstr Antoninek w Częstochowie


Nasze Przedszkole
Św. Antoniego

Jesteśmy przedszkolem katolickim, niepublicznym.

Zapraszamy do siebie wszystkie dzieci w wieku 2 – 6 lat. 

Tworzymy grupy wiekowe: młodszą i starszą.

Charakteryzujemy się indywidualnym podejściem do każdego dziecka. Pod okiem specjalistów diagnozujemy jego potrzeby i staramy się dostosować do nich nasz przekaz wiedzy i kierunek oraz kształt nauczania.

Priorytetem jest dla nas wychowanie w duchu chrześcijańskim, dlatego też uczymy codziennej modlitwy porannej, oddając się opiece Aniołów i Świętych.

Wizja przedszkola

Celem przedszkola jest, by wychowankowie wyposażeni byli w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Będą otwarci na kontakty z innymi ludźmi. Cechować ich będzie śmiała i twórcza postawa wobec otaczającego świata. Będą dbać o zdrowie i sprawność fizyczną.

Misja przedszkola

Nasze przedszkole jest placówką katolicką, prorodzinną, w której panuje atmosfera życzliwości, przyjaźni i otwartości na drugiego człowieka. Chcemy, aby dziecko poznawało wartości chrześcijańskie poprzez oddziaływania opiekuńcze, wychowawczo – dydaktyczne i kształcące, tj. poprzez dostarczanie mu wiedzy, wzorców i przeżyć prowadzących do odkrywania – dobra, piękna, prawdy, odróżniania dobra od zła.

Nasza kadra