Przedszkole Zgromadzenia 
Sióstr Antoninek w Częstochowie

Wychowanie do wiary